Regler for opphold og plassleie 

REGLEMENT

Ordensregler

 • Det skal være ro på campingplassen kl. 23.00.
 • Hunder skal alltid holdes i bånd under opphold på campingplassen.
 • Unngå unødvendig kjøring på området.
 • Vis hensyn ved byggearbeid. Unngå støy i helger og ferier.
 • Avfall legges på anvist sted. NB! Kun vanlig husholdningsavfall. (Gamle møbler, griller og annet må du selv bringe til avfallsanlegg)
 • Hjelp oss å holde stranden ryddig. Strandsonen skal ikke være lagerplass for småbåter og andre eiendeler.
 • Utvendig vask av vogner og utstyr utføres minst en gang pr år.
 • Gjester plikter å holde sin plass ryddig og i orden til enhver tid.

Brannsikkerhet

 • Avstand mellom enheter skal være min 4 meter. Dette området skal være fritt for brennbart materiale. (telt, levegger, treverk, ved o.l)
 • Alle enheter skal ha montert røykvarsler og brannslukkingsutstyr.
  (minst 1 stk. 6 kg pulverapparat)
 • All bålfyring på campingplassen er forbudt.
  Det må vises stor forsiktighet ved bruk av kullgrill. Bruk av grill er forbudt i perioder med stor skogbrannfare.
 • Kontroller gass/propan anlegg jevnlig. Sjekk at slanger og koplinger er i orden. Gassbeholder skal stå oppreist og beskyttes mot direkte sollys.
 • Eier av vogn er ansvarlig for at elektrisk anlegg i vogn og fortelt er i forskriftsmessig stand.
  Husk egenkontroll av elektrisk anlegg en gang pr år - Sjekke alle kabler, kontakter og annet elektrisk utstyr for synlige skader og brennmerker.
 • Tilførselskabel skal være hel og uten skjøter fra stolpe/måler til vogn.
  Kabel skal ha tverrsnitt på 3x2,5mm2
 • Tilførselskabel kobles fra når vogn ikke er i bruk.

Betaling / Leievilkår


Byggeregler