Reglement

Ordensregler

 • Sandnesodden Camping er en familiecamping, og det skal være nattero kl. 23.00.
 • Hunder skal alltid holdes i bånd under opphold på campingplassen. Gjelder også på stranden og i nærområdet der folk ferdes. Bruk alltid hundepose!
 • Det er tillatt å parkere en bil ved vogn. Unngå unødvendig kjøring på området.
 • På campingplassen er det til tider mange mennesker på et begrenset område.
  Vi ber derfor om at alle gjester tar hensyn til hverandre. Høy musikk, festing og annen oppførsel som kan sjenere naboen er ikke tillatt.
 • Synlig berusede personer kan ikke oppholde seg på campingplassens fellesarealer.
 • Gjester må holde sin plass ryddig og i orden til enhver tid.
 • Langtidsparkerte campingvogner vaskes utvendig minst en gang pr år.
 • Våre strandområder brukes av mange, og det er ikke tillatt å okkupere deler av stranden med egne stoler og eiendeler når du ikke er der.
 • Avfall legges på anvist sted. NB! Kun vanlig husholdningsavfall.
  Elektrisk avfall, gamle møbler, byggerester o.l må du selv frakte til avfallsanlegg.
 • Leik og unødvendig opphold inne på sanitæranlegg er ikke tillatt. Små barn bør følges på toalett og dusjrom.
 • Hunder og dyr er ikke tillatt inne i sanitærbygget.


Brann og sikkerhet

 • Fri avstand mellom enheter skal være minst 4 meter.
 • Alle enheter skal ha montert røykvarsler og brannslukkingsutstyr.
 • Åpen ild og vedfyring på campingplassen er ikke tillatt.
 • Se til at elektrisk anlegg og gass/propananlegg alltid er i forskriftsmessig stand.
 • Det er ikke tillatt å lade elbil på campingstrømstolpe.
 • Gjør deg kjent med plassering av campingplassens slokkeutstyr og vannposter.
  Branninstruks skal være tilgjengelig på oppslagstavlen ved sanitærbygget.
 • Sandnesodden Camping ligger i et tørt skogområde, og vi minner spesielt om bålforbudet i skog og utmark i perioden 15. april til 15. september.

Helårsplass

 • Helårsplasser leies ut for et år av gangen, fra 01.05 til 30.04. Leie faktureres på forskudd som sommerleie (forfall medio mai) og vinterleie (forfall medio oktober)
 • Strømforbruk leses normalt av to ganger pr år. Vinterforbruk innen 30. april og sommerforbruk innen 30. sept.
 • Sandnesodden camping står fritt til å sette egne leiepriser og gjøre nødvendige endringer i reglement. Endring i leiepriser kunngjøres på nettsiden, og ved oppslag på plassen, senest 2 måneder før ny sesong.
 • Vogner plassert på Sandnesodden camping kan benyttes av leietaker og nær familie. Fremleie er ikke tillatt.
 • Salg av vogn på fast plass er kun tillatt etter utleier/grunneiers samtykke. Utstyr som selges på plassen må være i god stand, og tilpasset gjeldende byggeregler.
 • Vogneier/Leietaker må sørge for å holde utleier oppdatert ved endring av kontaktinformasjon som epost, telefonnummer og adresse.

Regler for bygging på plassen

HUSK! Bygging og plassering av utstyr skal alltid avklares med utleier/grunneier.

 • Tregulv i fortelt/isotelt og ute platting skal til sammen ikke overstige 50 m2.
  Platting skal ligge så lavt som mulig, og maks 50 cm over terreng.
 • Det kan bygges rekkverk på inntil 70 cm høyde fra golv på platting.
  Levegger kan være 180 høye, og maks en lengde på 3 meter.
 • Isotelt fra Isocamp, Mestercamp eller tilsvarende isoteltprodusenter kan tillates.
  Ved nyanskaffelse av slike telt, må der foreligge fasadetegninger og branndokumentasjon fra produsent.
 • Isotelt skal ikke bygges utenfor vogna i lengde eller høyde, og maks 3,6 meter ut fra vogn.
 • Utstyr, telt/isotelt og vogner som ikke blir vedlikeholdt, eller virker skjemmende på noen måte, kan kreves fjernet fra plassen.
 • Leietaker er selv ansvarlig for å fjerne alt utstyr og plattinger når leieforhold opphører. Gjelder og dersom flytting blir nødvendig som følge av endringer i offentlige regler, omregulering eller bruksendring av området.

Byggereglene er skjerpet inn noen ganger i årenes løp. Nye regler har ikke alltid hatt tilbakevirkende kraft så lenge brannsikkerheten er ivaretatt. Husk skal du bygge nytt, eller gjøre større endringer er det de nyeste regler som gjelder. Gjeldende reglement er tilpasset kommunal reguleringsplan for området.


Sandnesodden Camping 05.04.2024